Phát biểu căng thẳng tại phiên họp Hội đồng thành phố Westminster: Thị trưởng yêu cầu người phát biểu phải khai rõ địa chỉ cư ngụ. Cư dân thành phố gọi thị trưởng và nhóm liên minh 3 dân cử là tay sai Việt Gian, bưng bô Việt Cộng, bóp cổ bịt miệng nghị viên mới.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sebastienizambard.net/category/bat-dong-san/

35 thoughts on “Căng thẳng tại Westminster: Dân gốc Việt gọi thị trưởng gốc Việt là tay sai, bưng bô Việt Cộng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>