Các chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần đảm bảo quyền lợi của người mua nhà tại các dự án vừa bị Sở TN&MT Hà Nội thông báo thu hồi “sổ hồng”, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm của các cơ quan liên quan, mà trong trường hợp này, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhiều hơn.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sebastienizambard.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>