Công nghệ Polypetron là gì? tại sao phải sở hữu cổ phiếu điện tử của tập đoàn Cloud Horizon
Mỗi một mô đun nhà máy công nghệ polypetron một ngày có thể xử lý 20 tấn rác thải nhựa, bao bì, cho ra thành phẩm 18000 lít dầu và 1.89 tấn khí gas, các bạn có thể nhân thành tiền thì biết một ngày mô đun máy có thể kiếm được bao nhiêu, trong khi chi phí đầu vào là rác thải.
Sự kiện toàn cầu được tổ chức tại HÀ LAN #CLOUDHORIZON
HÃY CÙNG NHAU GÓP PHẦN THAY ĐỔI THẾ GIỚI TỐT HƠN CÙNG VỚI ” CLOUDHORIZON
1. Chia sẻ thông tin về tập đoàn Cloud Horizon và ORTP:
2. Công nghệ Polypetron về xử lý rác thải, vì sao nên nắm giữ cổ phiếu điện tử ORTP:
3. Link đăng ký tài khoản cloud Horizon:
4. Cách đăng ký và xác minh tài khoản cloud horizon:
5. Video hướng dẫn mua gói cloud horizon cổ phiếu điện tử ORTP:
mua gói bằng gift code:
6. Nhà máy sepco xử lý 20 tấn rác thải biến thành 18000 lit dầu và 1.89 tấn gas mỗi ngày:
7.Một số video thông tin thêm về hệ sinh thái:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

One thought on “CẬN CẢNH quy trình xử lý RÁC THÀNH DẦU THÔ GIAI ĐOẠN 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>