Giải Trí✅

Cận cảnh muỗi giao phối và chu kỳ vòng đời của loài muỗiCùng Trùm Phim Xiếc khám phá thế giới động vật muôn và thú vị và bất ngờ nhé.
Cận cảnh muỗi giao phối, đẻ trứng và nở thành loăng quăng…
#trumphimxiec
Nguồn video #SnakeWorld #llseKnatzOrtabasi
Music #T&PTV

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply