Bất Động Sản✅

Cận cảnh chiếc A350 trắng Ngọc Trinh ở Sài Gòn.Qatar nâng cấp tàu bay lên a350 cho chặng DOH ( Doha)-SGN ( Ho Chi Minh)- PNH (Phnom Penh)-SGN-DOH bằng tàu a350 thuê khô của Latam.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://sebastienizambard.net/category/bat-dong-san/

Leave a Reply