Phòng cháy chữa cháy là hoạt động nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể. Thanh Xuân Ford tổ chức phát động thành phong trào để cán bộ công nhân viên nắm bắt được nguyên tắc hoạt động của phòng cháy chữa cháy để kịp thời xử lý những sự cố xảy.
Tại đại lý Thanh Xuân Ford toàn bộ cán bộ công nhân viên đều tham gia tập huấn, đặc biệt ban lãnh đạo công ty luôn tiên phong trong công tác tổ chức tập huấn và thực hành.
Xem thêm:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>