Cắm câu cá lóc lúc trời mưa dính toàn cá trê vàng.) ( Plug in snakehead fishing )

Cắm câu cá lóc lúc trời mưa dính toàn cá trê vàng.) ( Plug in snakehead fishing )

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

10 thoughts on “Cắm câu cá lóc lúc trời mưa dính toàn cá trê vàng.) ( Plug in snakehead fishing )”

  1. trải nghiệm cắm câu rất thú vị, dính toàn cá trê vàng quá vui rồi mình ước gì được vài con nướng nhậu chơi hi hi

Leave a Comment