Trong phần này, các bạn cùng tìm hiểu về VPN và cài đặt VPN: VPN Gate Client để bảo vệ kết nối Internet trong môi trường mạng công cộng: WiFi quán/cửa hàng, khách sạn.
VPN Gate Client được phát triển bởi cộng đồng các tình nguyện viên trên toàn cầu, cùng gia nhập và phát triển…

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>