Đối với kiểu nhà này sẽ ít ai dám đánh rồng vì nếu dùng rồng, rồng sẽ chỉ đi lòng vòng xung quanh.
Nếu dùng golem vs pekka kết hợp cũng rất khó được 3 sao nếu chưa lên pekka 3* và golem 2*
ở đây nhà 8 vẫn chưa max, mới lên nên chưa nâng cấp được nhiều mà chống được 2 sao là quá ổn.

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri

38 thoughts on “Cách xây nhà war town hall 8 chống rồng, golem, pekka cực hay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>