4 thoughts on “Cách viết truyện trên Wattpad(google) khi không có chữ "Viết"”

  • Ng Huyền My says:

    Bạn ơi, wattpad của mình k có truyện nào í bạn ạ nên là nó k có cái bánh răng, bạn làm video chỉ mình viết bộ truyện đầu tiên ở wattpad trên google đi ạ

  • Trạm dừng chân says:

    Bạn ơi hay là do mình chưa viết bộ truyện nào hay sao mà nó không có phân truyện của…
    Mình phải làm sao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>