xem nhiều hơn tại :

-những ngày màu đen là an toàn
-màu xanh là tỷ lệ giành cho những người muốn có con
-màu đỏ la chu kỳ kinh nguyệt nhé mọi người
và tự tính cho những tháng sau !
Nên nhớ chúng ta se theo dõi chu kỳ kinh nguyêt đều nhất là bao nhiêu ngày và lấy chu kỳ thấp nhất để tính nhé !

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>