3 thoughts on “Cách Tạo Ghost win7 đa cấu hình tự nhận driver bằng EasySysprep”

  • win 7 64 bit có cài sẵn driver thì có cẫn xóa ko bác! hay vẫn được giũ nguyên rồi tạo ghost! đến lúc bung ghost qua máy khác cấu hình thì bộ driver đa cấu hình nó tự cài đè lên vậy?

  • Thấy người ta làm video cũng đua. Cho cái nhạc như đấm vào tai. Trình độ soạn văn bản thuộc dạng gà Lại còn dùng text để gõ, tiêu tốn time. Đúng là trẻ trâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>