Hàm OFFSET trả về một tham chiếu, nên trong phần này chúng ta sẽ kết hợp sử dụng OFFSET trong Data vaidation để tạo danh sách động, đây có thể xem là 1 lựa chọn thay vì dùng INDIRECT trong Data validtion ở hướng dẫn trước.
_ Tham khảo chi tiết bài viết tại:
_ Tải file mẫu tại đaya:
Hãy để lại ý kiến của bạn dưới bài viết và like đăng ký kênh nếu thấy hữu ích.
Chúc các bạn nhiều thành công!

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

2 thoughts on “Cách sử dụng hàm OFFSET, kết hợp offset trong Data validation để tạo LIST động”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>