Hướng dẫn sử dụng và cách dùng công thức mảng của hàm Choose trong Excel. Hàm Choose là hàm được sử dụng khá thường xuyên trong Excel nâng cao, đặc biệt dạng công thức mảng.
– Hướng dẫn kết hợp hàm Offset và Match trong Excel:
– Xem hướng dẫn hàm Choose cơ bản:
– Kết hợp hàm Choose với hàm Vlookup:
– Tải file excel thực hành:
ĐỀ NGHỊ XEM THÊM:
– Các tuyệt chiêu hay trong Excel:
– Các video hướng dẫn các hàm Excel:
– Bài tập Excel cơ bản có lời giải:
– Bài tập Excel nâng cao có lời giải:
– Các tuyệt chiêu hay trong Word:
– Like và theo dõi Fanpage của chúng tôi:

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

10 thoughts on “Cách dùng công thức mảng của hàm Choose trong Excel”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>