Mời các bạn cùng xem danh sách các hãng hàng không và loại tàu bay đang khai thác đến sân bay Hậu Hoàng – sân bay mô hình mà mình tự chế ra. ICAO and IATA code: HNG/VVHH.
Thông số sân bay:
-Số đường băng:6
-Số nhà ga: 8
-Tháp không lưu: 7 tháp
-Bãi đỗ (máy bay): 380 bãi
-Diện tích tự nhiên: ~77.25 sq km
-Địa điểm: TX Sơn Tây, Hà Nội (No: sân bay chưa tồn tại nên đừng bạn nào ra nhé)
-Xưởng bảo dưỡng tàu bay: 4 xưởng
Nguồn : DNT Aviator
Follow Hau Hoang:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>