Vlog#2: Các bước xin học bổng du học và các khoá học ngắn hạn.
Hi vọng các bạn sẽ tìm được chương trình phù hợp với mình, đặc biệt là các bạn đang đi làm có thể tự túc chuẩn bị hồ sơ cho mình với ước mơ đi ra thế giới nhé.

Đây là các kênh tham khảo :
– Master programs:
– Khoá học ngắn hạn:
1.
2.
3.

Các bạn download Excel ở trong trang fanpage của mình nha:
– Facebook:
– Instagram:
– Blog:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

5 thoughts on “Các bước xin học bổng và khoá học ngắn hạn l DU HỌC CÙNG LUCAS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>