🍄 Nấm TiVi

Video hay mỗi ngày

Cá Vàng Bơi Trong Bể Nước -Con Heo Đất- Xiếc Chú Cá Heo- Liên Khúc Nhạc Thiếu Nhi Vui Nhộn-
_______
Bài hát : Cá Vàng Bơi

Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước
Ngoi lên lặn xuống cá vàng múa tung tăng
Hai vây xinh xinh sao mà bơi nhanh thế
Cá vàng thấy bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh
Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong
________

#namtivi#cavangboi#conheodat#cavangboitrongbenuoc#cavang#nhacthieunhi#nhacthieunhivuinhon#xiếccaheo#vaheo

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>