Cá tra khủng tại thác ba giọt, sông đồng nai lập kỷ lục mới mùa câu năm 2019 “hiếu like fishing ”

Hôm nay mình với thằng em lại tiếp tục đi câu cá tra sông đồng nai. Kết quả đụng phải Hugo 33kg.cảm giác thật đã khi kéo cá lớn như vậy.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

13 thoughts on “Cá tra khủng tại thác ba giọt, sông đồng nai lập kỷ lục mới mùa câu năm 2019 “hiếu like fishing “”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>