#Baovethainhi #baovesusong #liveaction
———-*******———–
Chúng tôi lập ra kênh Youtube này mục đích để truyền tải thông điệp ” Không Nạo Phá Thai ” đến với mọi người.
Và nếu có chị em bầu nào đang gặp khó khăn thì hãy giới thiệu cho chúng tôi.
Mọi thông tin tư vấn và giúp đỡ trực tiếp 0353 8585 94

Các kênh BVSS :
►PHONE : 0353 8585 94
► FACEBOOK FANPAGE ( Bảo Vệ Sự Sống & Bảo Vệ Thai Nhi) :
► FACEBOOK GROUP (Bảo vệ sự sống_chống phá thai) :

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>