Sức Khỏe✅

Bệnh mạch vành ổn định và Nhồi máu cơ tim [Video Tim mạch 3/25]Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành, hội chứng thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim:
1. Bệnh mạch vành ổn định: 0:00
2. Bệnh mạch vành cấp (Nhồi máu cơ tim): 1:20:00
Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

4 Comments

  1. Thanh Vũ Nguyễn 28/10/2019
  2. Thanh Hồ Thị 28/10/2019
  3. Ngọc Phước Trần 28/10/2019
  4. Trần Hiếu 28/10/2019

Leave a Reply