Bài giảng Tim mạch – Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội:
Chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành, hội chứng thiếu máu cơ tim và nhồi máu cơ tim:
1. Bệnh mạch vành ổn định: 0:00
2. Bệnh mạch vành cấp (Nhồi máu cơ tim): 1:20:00
Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

4 thoughts on “Bệnh mạch vành ổn định và Nhồi máu cơ tim [Video Tim mạch 3/25]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>