BCR – Chùa Bửu Long – ESTELLA PLACE

BCR – Chùa Bửu Long – ESTELLA PLACEBể kèo đi tắm biển.. Cả đám du hý Quận 9.. 🤣🤣 Khu du lịch BCR Chùa Bửu Long ♂️ Hồ bơi Vô cực Estella Place.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Comment