Bầu trời đen thôi bổng có con chim bay qua

Bầu trời đen thôi bổng có con chim bay quaHahihi đồ ngốc.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Comment