Kinh Doanh✅

Bắt giữ tàu cá tàng trữ súng điện để khai thác hải sản.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply