Thằng em ở xóm dọn vuông tôm sinh thái trong rừng đước chuẩn bị cho vụ mùa mới, ai nghĩ ao nuôi tôm có nhiều cá chứ? do mình đâu thả cá không biết nó ở đâu chui ra toàn là cá to với đủ các loại các bạn ạ, cá mè dinh, có rô khủng, tôm càng,cá lóc, cá rô biển…. nông dân nuôi tôm gặp cá trong vuông rất là sợ do nó ăn tôm của mình hết.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

4 thoughts on “Bắt Cá Bằng Cách Này Dính cá Khủng khiếp Không Sót Con Nào Trong Ao Nuôi Tôm (phần 1)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>