Bảo hiểm du lịch Mỹ về Việt Nam hoạt động như thế nào? Sử dụng ở bệnh viện Việt Nam được không? Giá bao nhiêu tiền?
Có Agent nói tiếng Việt, không cần trả vì bảo hiểm sẽ trả trực tiếp cho bệnh viện, có nhiều bệnh viện tại Việt Nam, thậm chí nếu bệnh viện nào chưa có báo Tri Ngo MBA sẽ yêu cầu hãng liên hệ cho vào network luôn.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://sebastienizambard.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>