* Phần Vỏ Bánh:
150gr = 1cup Bột Mì đa dụng ( All Purpose Flour)
1 tbsp Bột Sư Tử ( Lion Custard Powder)
250ml = 1cup Nước ( Water)
1/4 tsp = 2gr Muối (Salt)
2 tsp = 10gr Đường ( Sugar)
110 gr = 8 tbsp= 1 thỏi Bơ nhạt ( Butter)
* Phần Nhân:
1 tbsp = 10 gr Bột Sư Tử ( Lion Custard Powder
1 tbsp = 10 gr Tinh Bột Bắp ( Corn Starch)
2 tbsp = 20 gr Bột mì đa dụng ( All Purpose Flour)
450 ml Sữa tươi không đường ( Whole Milk)
60 gr = 4 tbsp Bơ nhạt ( Butter)
1/4 tsp Muối ( Salt )
80 gr = 1/3 cup Đường ( Sugar)
3 lòng đỏ Trứng gà ( Egg York)
* Nướng Bánh:
Lần 1: 400°F = 205°C, 10 phút (minute)
Lần 2: 350°F = 175°C, 30 phút ( minute)

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep/

3 thoughts on “Bánh Su Kem Vani & Cacao – New York / Vanilla & Chocolate Cream Puffs”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>