Giải Trí✅

Bằng chứng Nguyễn Thị Kim Ngân và Võ Văn Thưởng không trung thành với VN.Trần Quốc Khánh đã phát trực tiếp với Lamson Nguyen và Cđ Ngọc Đức.
2 giờ trước ·
Hoàng Chí Phong lên đường đi Đức và Mĩ kêu gọi ủng hộ cho Tự do ở HK, Thanh niên VN thì đổ xô đón sao Hàn khi bờ cõi bị TQ xâm lược.

****************************************
Mọi tin tức hoặc video clips đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ, các bạn muốn kênh TV256 TV256 phổ biến, hãy gởi đến: tv256mylinhng@gmail.com

Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt
Trọng Ngân bạc Phúc sản tất vong

Câu sấm Trạng Trình ở trên đã ứng nghiệm với cái chết của Trần Đại Quang, chừng nào tới cái chết của Trọng đây??? Đó là điều chúng ta đang chờ đợi.

TV256 Channel: Nếu muốn tìm tất cả video clips của Channel TV256, bạn đánh vào link dưới đây, nhớ đánh vào cái chuông mới nhận được video của Channel TV256:

Những video clips được xem nhiều nhất trong Channel TV256:

Email liên lạc: tv256mylinhng@gmail.com

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://sebastienizambard.net/category/giai-tri/

9 Comments

  1. Uoc Nguyễn 08/11/2019
  2. Anh Ngoc 08/11/2019
  3. A3s Oppo 08/11/2019
  4. Tiến Nguyễn 08/11/2019
  5. Thangdung Nguyen 08/11/2019
  6. Trung Bui 08/11/2019
  7. Thanh Thai 08/11/2019
  8. Mai Văn Phú 08/11/2019
  9. Thuy Pham 08/11/2019

Leave a Reply