AN GIANG QUÊ TÔI MIỀN SÔNG NƯỚC P1 | Cuộc sống trên sông Hậu và kéo lưới cá
Cuộc sống trên sông Hậu luôn tấp nập và hình ảnh sông nước tuyệt đẹp sẽ quyến luyến bất cứ ai đã đến với cuộc sống trên sông hậu.
Anh em chúng tôi đã trải qua một ngày rất vui khi cùng nhau đi ghe thăm quan và vào hầm cá để giăng lưới bắt cá. Cá rô phi rất nhiều và to.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

3 thoughts on “AN GIANG QUÊ TÔI MIỀN SÔNG NƯỚC P1 | Cuộc sống trên sông Hậu và kéo lưới cá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>