2 thoughts on “Ấn Độ quyết đẩy lùi tham vọng TQ uy hiếp CSVN Khai thác dầu khí ở “Bãi Tư Chính””

  • CHÀO ..NỎ THẦN TY
    Chào cô !!! Ta khg biết tên
    Nhưng chỉ chúc cô căn tiên
    Có duyên các thánh mẫu ( thánh thiên ) đời nay rất tốt ..yêu nước ..yêu đạo ..tâm tốt
    TA CHÚC MỪNG CHO CÔ NHA !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>