Sau hơn 1 thời gian tạm lắng, tình trạng khai thác, tập kết cát trái phép trên sông Thu Bồn thuộc địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã tái diễn trở lại. Điều đáng nói là tình trạng này xảy ra khi văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấn chỉnh hoạt động này chưa ráo mực. Điệp khúc “đâu lại vào đó” của tình trạng khai thác, tập kết cát trái phép trên địa bàn Quảng Nam tiếp tục lặp lại một lần nữa.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>