#53 Nghiên Cứu Ảnh Hưởng Của Hoạt Động Khai Thác Mỏ Chì – Kẽm Chợ Điền Đến Môi Trường

🌈 Số trang: 105

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ CHÌ – KẼM CHỢ ĐIỀN ĐẾN MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Thái Nguyên – 2013 ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ NHUNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ CHÌ – KẼM CHỢ ĐIỀN ĐẾN MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã số: 60.44.03.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHÍ HÙNG CƯỜNG Thái Nguyên – 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Thái Nguyên ngày 01 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập hoàn thành luận văn này, nhận dạy bảo tận tình thầy cô, giúp đỡ bạn đồng nghiệp, động viên to lớn gia đình người thân Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cảm ơn TS Phí Hùng Cường thầy, cô Khoa Tài nguyên Môi trường Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tận tâm hướng dẫn, giúp đỡ động viên học tập, nghiên cứu khoa học thực luận văn, dìu dắt bước trưởng thành chuyên môn sống Đề hoàn thành khóa luận xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Phòng Tài Nguyên & Môi trường huyện Chợ Đồn, Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Bắc Kạn cho sử dụng số liệu để hoàn thành luận văn Do thời gian có hạn, lại bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu nên tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận kiến thức đóng góp thầy, cô giáo toàn thể bạn để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nhung iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH .x MỞ ĐẦU .1 Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Ý nghĩa đề tài .2 3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn .2 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.1.1 Một số khái niệm .3 1.1.2 Nguồn gốc thành phần quặng chì – kẽm .4 1.2 Cơ sở pháp lý đề tài 1.3 Hiện trạng khai thác chế biến quặng chì – kẽm 1.3.1 Hiện trạng khai thác chế biến chì – kẽm giới 1.3.2 Hiện trạng khai thác chế biến chì – kẽm Việt Nam 1.3.3 Những ảnh hưởng hoạt động khai thác khoáng sản chì – kẽm đến môi trường 1.3.4 Phân bố khai thác khoáng sản chì – kẽm Bắc Kạn 1.3.4.1 Phân bố iv 1.3.4.2 Các điểm mỏ khai thác .11 1.4 Những nghiên cứu tác động tới môi trường hoạt động khai thác khoáng sản Việt Nam .13 CHƯƠNG 2: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 15 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 15 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 15 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: 15 2.2.2 Địa điểm nghiên cứu 15 2.3 Nội dung nghiên cứu 15 2.4 Phương pháp nghiên cứu 15 2.4.1 Phương pháp thu thập, phân tích số liệu thứ cấp 15 2.4.2 Phương pháp chuyên gia 16 2.4.3 Phương pháp khảo sát thực địa 16 2.4.4 Phương pháp quan trắc phân tích môi trường 16 2.4.5 Phương pháp phân tích, so sánh 19 2.4.6 Phương pháp điều tra theo bảng hỏi .19 2.4.7 Phương pháp đánh giá nhanh .19 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội khu vực mỏ .21 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 3.1.1.1 Vị trí địa lý .21 3.1.1.2 Đặc điểm địa hình, địa mạo 22 3.1.1.3 Đặc điểm kiến tạo, địa chất – thủy văn 22 3.1.1.4 Điều kiện khí tượng thuỷ văn 23 3.1.2 Đặc điểm kinh tế – xã hội .24 3.1.2.1 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 24 3.1.2.2 Tăng trưởng kinh tế 24 v 3.1.2.3 Thực trạng phát triển sở hạ tầng 26 3.2 Hiện trạng khai thác chế biến mỏ chì – kẽm Chợ Điền 27 3.2.1 Hiện trạng khai thác .27 3.2.1.1 Quy mô khai thác .27 3.2.1.2 Công nghệ khai thác 28 3.2.2 Hoạt động tuyển quặng 32 3.2.2.1 Khái quát xưởng tuyển 32 3.2.2.2 Tổ chức máy nhân xưởng 32 3.2.2.3 Công nghệ sản xuất, kế hoạch
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>