5-4-2019, Công Hậu, Y43, trình bày khó thở thì hít vào.

5-4-2019, Công Hậu, Y43, trình bày khó thở thì hít vào.Công Hậu lớp Cẩm Giang.

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://sebastienizambard.net/category/suc-khoe/

Leave a Comment