– Thông thường yêu cầu tối thiểu để có thể hậu kì được một thước phim Slow Motion là frame rate phải đạt tối thiểu 60fps – 120fps trở lên. Và phải được quyết định ở khâu tiền kì.

THẾ NHƯNG NẾU CHỈ CÓ FOOTAGE GHI HÌNH Ở 24 FPS THÌ SAO ???

– Đây là phương pháp chữa cháy dùng hoàn toàn các bước hậu kì bằng Premiere và không cần dùng đến Plugin mình muốn chia sẻ với các bạn

Link facebook dự án :
_____________________________________________

* My Wedding Showreel :
* My facebook :
* My fanpage :
* My website :
* My Wedding Film :

Nguồn: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm bài viết: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe

17 thoughts on “#4 / Adobe Premiere / Slow Motion với footage 24 FPS – Không dùng Plugin / #SaveDaLat”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>