Việc lột mụn mũi bằng mặt nạ là cách khẩn cấp, vì sau khi lột thì sợi bã nhờn sẽ mọc lại rất nhanh. Vì vậy về lâu dài mình nghĩ vẫn nên dùng BHA hơn. Dù thế sản phẩm này cũng khiến mình khá thất vọng. Lột mũi mua ngoài tiệm tạp hóa có vẻ lột tốt hơn…

Hmmm

Product mentioned:

Music by:
Mr. Chase – Can you Hear Me? –
Syphax – Rose Lips –

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://sebastienizambard.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>