Gió Miền Tây xin chào quý vị !
Hôm nay hai anh em làm mấy cái xà di khổng lồ đi đặt cá rô mình đặt bằng mồi xác mắm kết quả thật bất ngờ, mời quý vị xem video nhé.

Nguồn : Gió Miền Tây
Đào chuột trúng ngay ổ Cống Nhum hơn chục con | catch the mouse

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://sebastienizambard.net/category/kinh-doanh/

36 thoughts on “147 / Làm xà di khổng lồ đi đặt kết quả bất ngờ | Fish trap”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>