#DLB #IPBased #SessionsBased #LoadBalancing #DrayTek #DrayTekVietnam
Bài này hướng dẫn cho các bạn sự khác nhau của hai chế độ Load Balancing của thiết bị router DrayTek là IP Based và Sessions Based.
Dựa vào những đặc điểm khác nhau của hai mode này, các bạn có thể lựa chọn loại cân bằng tải cho phù hợp với hệ thống công ty, phòng game hoặc bất cứ mô hình nào các bạn đang có.
Bài hướng dẫn khá dài lên đến gần hai mươi phút (đa phần là những đoạn thời gian chờ PPPoE). Chính vì vậy mà mình đã tua nhanh nhiều chỗ để rút ngắt thời gian xuống cho các bạn xem đỡ nhàm chán.
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:
Cold Funk – Funkorama by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>