#DVHTLOMS #VPN #OpenVPN #HostToLan #DrayTek #DrayTekVietnam
Bài hướng dẫn cách sử dụng tính năng VPN Host To Lan chuẩn OpenVPN trên thiết bị router DrayTek. Đây là chuẩn VPN được sử dụng rộng rãi và khá phổ biến ở thời điểm hiện tại.
Nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản kết nối VPN về công ty để sử dụng phần mềm nội bộ bằng chuẩn giao thức OpenVPN.
Do việc trao đổi khóa giữa hai thiết bị đầu cuối diễn ra vô cùng nghiêm ngặt. Vì vậy việc cấu hình sử dụng OpenVPN trên thiết bị router DrayTek cũng yêu cầu khá nhiều bước để có thể thiết lập thành công VPN thuộc chuẩn giao thức này.
Phần mềm yêu cầu:
X – Certificate and Key management:
OpenVPN Client:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:
Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:
Cold Funk – Funkorama by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

One thought on “033. DrayTek VPN Host To Lan OpenVPN Manual Sign (#DVHTLOMS) | DrayTek Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>