#DWPMN #WebPortal #WiFiMarketing #MegaNET #DrayTek #DrayTekVietnam
Bài hướng dẫn cách cấu hình web portal từ nhà phát triển Wi-Fi Marketing MegaNET vào thiết bị router DrayTek.
Đây là tính năng Wi-Fi Marketing kết hợp với nhà phát triển thứ ba. Các bạn sẽ thấy giao diện sẽ khác hoàn toàn so với cấu hình web portal mặc định trên thiết bị router DrayTek.
Ngoài tính năng tương tự như router DrayTek là hiển thị hình ảnh thì nhà phát triển Wi-Fi Marketing MegaNET còn cho phép các bạn lựa chọn các kiểu hiển thị khác như slide hình ảnh, video, games, v.v… Vì vậy các bạn có thể thử trải nghiệm để có cái nhìn tổng quan nhất về Web Portal của hãng thứ ba.
Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

One thought on “030. DrayTek Web Portal (Wi-Fi Marketing) MegaNET (#DWPMN) | DrayTek Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>