#DVLTLIC #VPN #IPSEC #LanToLan #Cisco #Firewall #DrayTek #DrayTekVietnam
Đây là bài hướng dẫn cuối cùng trong loạt series về VPN giữa thiết bị DrayTek với các hãng router khác nhau.
Cũng như những bài trước, để cấu hình được VPN giữa DrayTek với Cisco, chúng ta cần cố định các chuẩn xác thực ở Phase 1 và Phase 2. Điều này sẽ khiến quá trình bắt tay diễn ra một cách nhanh chóng.
Tuy không phải chủ đề mới nhưng hy vọng trong loạt series này sẽ phần nào giúp được các bạn có thể dễ dàng kết nối VPN giữa thiết bị DrayTek với bất kỳ router nào của các hãng khác nhau.
Đây là thư mục chứa file cấu hình trước và sau khi VPN:
Life of Riley by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:
Cold Funk – Funkorama by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>