Công Nghệ✅

017. DrayTek VPN Lan To Lan PPTP (#DVLTLP) | DrayTek Việt Nam#DVLTLP #VPN #PPTP #LanToLan #DrayTek #DrayTekVietnam

Bài này hướng dẫn cách cấu hình VPN LAN to LAN chuẩn giao thức PPTP. Đây là bài VPN LAN to LAN cơ bản nhất trong loạt series về VPN trên thiết bị DrayTek.

Chính vì vậy, mọi người cần nắm rõ nguyên tắc chung khi VPN trên thiết bị router DrayTek để có thể dễ dàng áp dụng đối với những chủng loại VPN khác nhau về sau.

Daily Beetle by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (
Source:
Artist:

source: https://sebastienizambard.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://sebastienizambard.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply